Ψυχική πάθηση

Οι ψυχικές παθήσεις είναι παθήσεις του εγκεφάλου οι οποίες εμφανίζονται συνήθως ως διαταραχές στη συμπεριφορά του ατόμου κι επηρεάζουν τη λειτουργικότητά του σε διάφορες πτυχές της ζωής του όπως η εργασία ή οι σπουδές του, οι διαπροσωπικές σχέσεις και η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου.

Εμφανίζονται συνήθως με διαταραχή:

  • της σκέψης, που αντανακλάται συνήθως στο λόγο και την ομιλία
  • του συναισθήματος, που μπορεί να είναι αγχώδες, επίπεδο, ή να κυμαίνεται από καταθλιπτικό μέχρι υπερβολικά ευφορικό
  • της κινητικής συμπεριφοράς
  • της αντίληψης
  • της βούλησης
  • των ανώτερων νοητικών λειτουργικών, όπως είναι η μνήμη, η κρίση, η συνείδηση, η προσοχή και η συγκέντρωση,
  • σωματικών ενοχλημάτων που δεν μπορούν να αποδοθούν σε άλλη νόσο.